Almindingen forord

ALMINDINGEN

Navnet betyder  ”alle mænds” og var oprindeligt fælleseje, som blev anvendt til græsning for kreaturer.
Almindingen er med sine 3800 højtliggende og kuperede hektar den 5. største danske skov.

Skoven har siden anlæggelsen for omkring 200 år siden udviklet sig til det, som nogle kalder Danmarks smukkeste.
Naturen her veksler konstant, som de fleste har oplevet, mellem bakker og lavninger, klippesider og sprækkedale, store vandreblokke fra istiden, idylliske moser og skovsøer samt ikke mindst det store og varierede dyreliv. Bl.a. spiller bisonokserne en vigtig rolle i naturvedligeholdelsen på Bornholm.

Husk, Almindingsløbet, den 4. lørdag i september – også her sætter Viking Atletik alle sejl til for at din oplevelse skal blive bedst mulig!

På de næste 4 fotos står naturvejleder Hans Jørgen Olsen for speak og Keld Olsen for hjemmesiden. Fotos ved Per Dettlaff.